Sprzedaż nieruchomości

2017-09-14

Firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Interbud-West" Sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, że wystawia na sprzedaż parking oraz dwie nieruchomości lokalowe położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51.

Nieruchomość lokalowa nr 3 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51o pow. użytkowej 503,50 m2, udział w częściach wspólnych budynku w wysokości 2758/10000 oraz udział w prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 28 o pow. 2084 m2 w wysokości 2758/10000
Nieruchomość i działka gruntu posiadają urządzoną KW. Cena ofertowa netto 1 631 900,00 PLN.

Nieruchomość lokalowa nr 4 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51o pow. użytkowej 912,80 m2, udział w częściach wspólnych budynku w wysokości 5000/10000 oraz udział w prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 28 o pow. 2084 m2 w wysokości 5000/10000
Nieruchomość i działka gruntu posiadają urządzoną KW. Cena ofertowa netto 3 124 000,00 PLN.

Parking  położony w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnych 24, 26, 27 o pow. całkowitej 4 176,00 m2. Na działce gruntu nr 27 znajduje się budynek gospodarczy o pow. użytkowej 113,8 m2. Działki gruntu posiadają urządzoną KW. Cena ofertowa netto 1 200 000,00 PLN.

Więcej informacji na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 601 055 214